document.write('
') 高适《古乐府飞龙曲,留上陈左相(陈希烈)》 - 诗词名句

诗词歌赋_诗词鉴赏_诗词名句

高适《古乐府飞龙曲,留上陈左相(陈希烈)》

德以精灵降,时膺梦寐求。苍生谢安石,天子富平侯。
尊俎资高论,岩廊挹大猷。相门连户牖,卿族嗣弓裘。
豁达云开霁,清明月映秋。能为吉甫颂,善用子房筹。
阶砌思攀陟,门阑尚阻修。高山不易仰,大匠本难投。
迹与松乔合,心缘启沃留。公才山吏部,书癖杜荆州。
幸沐千年圣,何辞一尉休。折腰知宠辱,回首见沉浮。
天地庄生马,江湖范蠡舟。逍遥堪自乐,浩荡信无忧。
去此从黄绶,归欤任白头。风尘与霄汉,瞻望日悠悠。

上一篇:李旦《石淙(相王时作)》

下一篇:罗隐《重送朗州张员外》